Overige zeldzame typen amyloïdose

Overige zeldzame typen amyloïdose
  • Bij patiënten met nierproblemen zouden alle typen amyloïdose overwogen moeten worden, zoals fibrinogeen α, lysozym, apoliproteïne A I, apolipoproteïne A II, apolipoproteïne A IV en het al genoemde leukocyte chemotactic factor-2.

  • Bij patiënten met vooral hartproblemen of neuropathieklachten moet apolipoproteïne A I worden overwogen.
  • Bij patiënten met amyloïdose van de lever kunnen lysozym en apolipoproteïne A I aanwezig zijn.
  • Apolipoproteïne A I kan overigens ook aanwezig zijn in de huid en de larynx.
  • Lattice cornea dystrofie wordt typisch gevonden bij gelsoline waarbij ook cutis laxa, craniale neuropathie en sensorische polyneuropathie kunnen voorkomen.