Behandeling AA amyloïdose

AA amyloïdose ontstaat als gevolg van een andere ziekte met een chronische ontsteking. Uw behandeling bestaat dan ook uit het aanpakken van deze achterliggende ontsteking. De aanpak verschilt per aandoening: bij reumatoïde artritis of de ziekte van Crohn kan dit bijvoorbeeld met TNF-remmers, bij de Familiaire Middellandse zee koorts kan dit met colchicine en bij infecties kan dit met antibiotica. Door de achterliggende ontsteking tot rust te brengen, wordt de bloedspiegel van SAA (serum amyloïd A eiwit) genormaliseerd, zodat er minder bouwstenen beschikbaar zijn voor aangroei van de amyloïdophopingen.

Vooruitzichten

AA amyloïdose verloopt meestal geleidelijk. De overlevingskans na 10 jaar is 90 procent, als het lukt om de SAA spiegels te normaliseren door de ontsteking volledig te laten verdwijnen. Onbehandelde ernstige infecties, zoals osteomyelitis of tuberculose, leiden daarentegen tot snelle toename van amyloïdose en daardoor ook tot een sterk afgenomen levensverwachting. Soms kan tocilizumab (een middel dat interleukine-6 (IL6) kan remmen en daarmee de productie van SAA kan stoppen) bij onbegrepen ontstekingen als behandeling ingezet worden om zo verdere aangroei van amyloïd tegen te gaan.