Behandeling AL amyloïdose (lokaal)

Mogelijke behandeling

Met een operatie wordt geprobeerd de ziekte tot stilstand te brengen. Hierbij is het de bedoeling om hinderlijk aanwezig amyloïd zo goed mogelijk te verwijderen. Daarbij wordt tevens geprobeerd zoveel mogelijk oorzakelijke plasmacellen, die in de buurt van het amyloïd liggen, eveneens te verwijderen. Dit lukt vaak niet in één keer, meestal komt het amyloïd na enige tijd weer terug omdat niet alle plasmacellen verwijderd zijn en blijven doorgaan met het produceren van de voorlopereiwitten van het amyloïd. Dan is opnieuw operatie nodig. Als operatie niet goed mogelijk is (zoals soms in de diepere luchtwegen) en dan kan radiotherapie een alternatief zijn.

Vooruitzichten

De kans is groot dat het amyloïd na de eerste operatie weer terugkomt en u opnieuw geopereerd moet worden. Daarom blijft u onder controle. Soms zijn meerdere operaties na elkaar nodig. De tijd tussen de operaties wordt meestal langer en na enkele operaties lijkt het ziekteproces vaak uit te doven en tot rust te komen. De kans dat de lokale ziekte zich alsnog uitbreidt tot systemische AL amyloïdose is erg klein.