Behandeling AL amyloïdose (systemisch)

Met behandeling wordt geprobeerd het aanbod van voorlopereiwit, bij deze ziekte is dat een kappa of lambda vrije lichte keten, tot vrijwel nul terug te brengen en zo verdere toename van de amyloïdose te stoppen. Er zijn verschillende behandelingen mogelijk, die afhangen van de uitgebreidheid van de ziekte en het type en aantal organen dat bij de ziekte betrokken is:

  • Chemotherapie: dit vormt de basis van de behandeling van AL-amyloïdose. Chemotherapie remt de groei van de plasmacellen die de abnormale eiwitten produceren. U krijgt de therapie via tabletten of een infuus toegediend. Doel van de chemotherapie is om de plasmacellen die het voorlopereiwit produceren in aantal terug te brengen en daardoor het aanbod van voorlopereiwit te laten dalen.
  • Immunotherapie: een behandeling met antistoffen tegen plasmacellen kan een aanvullend effect hebben op de daling van het aantal plasmacellen en daarmee van het voorlopereiwit.
  • Chemotherapie in combinatie met stamceltransplantatie: u ondergaat een zware chemotherapie die alle cellen in het beenmerg vernietigt: zowel de afwijkende plasmacellen als de normale beenmergcellen. Gezonde bloedcellen (stamcellen) die eerder uit uw lichaam zijn geoogst worden teruggeplaatst zodat het beenmerg hieruit zich kan herstellen. Het gunstige effect hiervan is groter en langduriger dan van chemotherapie alleen. Deze complexe behandeling kan alleen een gespecialiseerd ziekenhuis uitvoeren. En maar voor 1 op de 5 mensen met AL-amyloïdose is de zware behandeling geschikt. Vooral voor patiënten met hartproblemen zijn de risico’s vaak te groot.

Bijwerkingen

Chemotherapie kan zorgen voor misselijkheid, overgeven, haaruitval, infecties en vermoeidheid. Om de behandeling draaglijk te maken, krijgt u medicijnen tegen de misselijkheid en als dat nodig is ook tegen infecties.

Vooruitzichten

Bij dit type amyloïdose raken veel organen aangetast. Zonder behandeling gaat u snel achteruit en kan u binnen een paar maanden of jaren overlijden. Behandeling bestrijdt de ziekte waardoor organen zich (deels) kunnen herstellen en u zich minder ziek voelt. Volledig herstel komt zelden voor. Het is belangrijk dat u na de behandeling onder controle blijft omdat de ziekte op een later moment terug kan komen.

De invloed van AL-amyloïdose op uw dagelijks leven hangt vooral af van de mate waarin uw organen zijn aangedaan. De bijwerkingen van de chemotherapie zorgen voor extra klachten.