Behandeling

Omdat amyloïdose zoveel typen kent en op zoveel verschillende plaatsen in uw lichaam klachten kan veroorzaken, is er niet één standaardbehandeling voor de ziekte. Welke behandeling u krijgt, is afhankelijk van het type amyloïdose en de aangetaste organen, maar ook van uw leeftijd, conditie en uw eigen voorkeur. 

De behandeling bestaat uit 2 onderdelen: Verhinderen dat amyloïd verder toeneemt Om de werking van uw organen te verbeteren, wordt geprobeerd de vorming en afzetting van het voorlopereiwit te verminderen of zelfs te stoppen. Dat kan op 2 manieren: 

  • Met medicijnen die de productie van het voorlopereiwit remmen zodat er minder ziekmakend eiwit in uw lichaam komt
  • Met medicijnen die de normale structuur van het voorlopereiwit zo stabiliseren dat het eiwit zich minder gauw verkeerd vouwt

Onbehandeld

Als amyloïdose niet wordt behandeld, kunnen uw organen zo achteruit gaan dat de ziekte levensbedreigend wordt. Uw behandeling richt zich daarom op het zoveel mogelijk verminderen van ophoping van de eiwitten en op het bestrijden van de symptomen. Door de functie van de organen te verbeteren, wordt de kans op overleving groter en de kwaliteit van leven hoger. Amyloïdose kan op dit moment meestal niet worden genezen. Wel worden de behandelingen steeds effectiever. Het is de hoop dat amyloïdose uiteindelijk, naarmate therapieën zich blijven ontwikkelen en verfijnen, beter behandelbaar zal worden.

Wie behandelt u?

Bij de behandeling van amyloïdose zijn artsen uit verschillende medische disciplines betrokken. Dat zijn bijvoorbeeld hematologen, cardiologen, nefrologen, reumatologen en neurologen.

Behandelingsvormen

Er zijn drie manieren om het vormen en ophopen van amyloïdeiwitten te remmen. Ook kunnen bestaande ophopingen na verloop van tijd iets afnemen, waardoor uw organen weer beter gaan werken.

  • Het onderbreken van de productie van het eiwit dat tot de ziekte leidt. Dit is de meest voorkomende behandeling.

  • Het stabiliseren van de normale structuur van het eiwit, zodat het minder gauw verkeerd vouwt.

  • Het ontregelen van de amyloïdfibrillen (de verkeerd gevouwen ophopingen), zodat de eiwitten niet verkeerd gevouwen kunnen blijven.


Bijwerkingen

Alle behandelingen hebben bijwerkingen. Omdat deze per geval verschillen, kunnen we hier niets algemeens over zeggen. Uw arts informeert u hierover.

Geneesmiddelenonderzoeken

Er wordt voortdurend onderzoek gedaan naar nieuwe behandelingen. Meer informatie over de lopende onderzoeken in Nederland vindt u hier.

Behandeling