Uitbehandeld

Er kan een moment komen dat behandelen van de ziekte geen verbetering meer brengt. Of dat de bijwerkingen van behandeling ondraaglijk zijn. Dat betekent niet dat er niets meer voor u gedaan kan worden. Maar het doel van de behandeling verandert wel: het gaat er nu om dat u het resterende deel van uw leven zo min mogelijk pijn en ongemak ervaart.

Palliatieve zorg

De zorg die u krijgt als behandeling niet meer mogelijk is, noemen we palliatieve zorg. Hier zijn meerdere zorgverleners bij betrokken, zoals uw huisarts, medisch specialist, mantelzorgers, fysiotherapeut en eventueel een psycholoog, pastor of raadspersoon. Palliatieve zorg bestaat uit:

  • Kwaliteit van leven behouden en waar mogelijk verbeteren
  • Omgaan met symptomen
  • Aandacht voor lichaam, geest, uw sociale leven en spiritualiteit
  • Ondersteuning van naasten
  • Anticiperen op wat komen gaat (klachten en problemen in de nabije toekomst, overlijden)