Gezocht: deelnemers onderzoek medicijn AL-amyloïdose

Nieuws

Is bij u AL-amyloïdose vastgesteld en bent u nog niet begonnen met een behandeling? Dan komt u misschien in aanmerking om deel te nemen aan een onderzoek naar het geneesmiddel Daratumumab. Dit is een vorm van imuuntherapie die onder de huid wordt gespoten.

Het onderzoek vergelijkt de standaardbehandeling voor patiënten die niet fit genoeg zijn voor stamceltransplantatie (chemotherapie met de medicijnen bortezomib (Velcade®), Cyclofosfamide (Endoxan®) en Dexamethason) met een experimentele behandeling: dezelfde drie medicijnen aangevuld met Daratumumab. Doet u mee aan het onderzoek, dan wordt door middel van loting bepaald of u de standaardbehandeling of de experimentele behandeling krijgt.