Stichting Amyloidose Nederland

In verband met de publicatie-eisen voor de ANBI-status, zoals bedoeld in artikel 1a, eerste lid, onderdeel j Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, worden hierna de volgende gegevens gepubliceerd:

  • de contactgegevens
  • de doelstelling
  • het beleidsplan
  • de bestuurssamenstelling
  • de namen van de bestuurders
  • het beloningsbeleid
  • het verslag van de uitgeoefende activiteiten
  • de financiële verantwoording

 

ANBI-gegevens
Akte van oprichting
Uittreksel Handelsregister
Meerjarenbeleidsplan 2020-2024
Jaarrekening 2022
Activiteitenverslag 2023
Bestuursleden