Terugblik ontmoetingsdag

Helaas worden ook wij geconfronteerd met alle beperkingen die corona ons brengt. Daarom deze jaarlijks informatie- en ontmoetingsdag dit keer in de vorm van een digitaal webinar. Wellicht is deze vorm, naast de “live” ontmoetingsdag, ook een goede vorm om elkaar nu toch te kunnen informeren.

Vandaar dat wij uw bevindingen en oordeel op prijs stellen. Het stelt ons in staat om de volgende bijeenkomst weer verder te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de deelnemers en sprekers. 

Bedankt namens het bestuur.