Ouderdoms-ATTR-amyloïdose

Ouderdoms-ATTR-amyloïdose tast vooral uw hart aan. Uw arts zal dan ook vooral uw hartziekte behandelen. Sommige patiënten krijgen zelfs een harttransplantatie. Ook kunt u medicijnen voorgeschreven krijgen die de vorming van eiwitophopingen tegengaan.

Medicijnen

Diflunisal en Tafamidis zijn medicijnen die voorkomen dat het eiwit zich verkeerd vouwt tot amyloïd. Het zijn kleine moleculen die zich binden aan het eiwit en de structuur ervan stabiliseren, waardoor het zich minder gauw ophoopt. De werking van Tafamidis op het amyloïd in het hart wordt op dit moment in studieverband onderzocht. Diflunisal is nog niet onderzocht om te gebruiken bij amyloïdose van het hart, maar is in Nederland wel met enige moeite verkrijgbaar via de internationale apotheek. Doordat deze geneesmiddelen wellicht kunnen voorkomen dat amyloïd zich verder ophoopt in uw hartspier, kunnen ze uw levensverwachting verbeteren.