Diagnose

Hoe eerder de diagnose amyloïdose gesteld wordt, hoe eerder een passende behandeling kan beginnen en hoe beter deze aanslaat. Helaas is de ziekte meestal niet gemakkelijk te herkennen. Amyloïdose is zeer zeldzaam en symptomen zijn divers en lijken vaak op die van andere aandoeningen. Zo kan kortademigheid een uiting zijn van amyloïdose, maar denken artsen veel eerder aan een hartziekte veroorzaakt door aderverkalking van de slagaders van het hart. En bij eiwit in de urine vermoedt men eerder een nierziekte dan amyloïdose. Ook de leeftijd waarop de ziekte zich openbaart, verschilt.

Risicofactoren

Uw arts zal in overweging nemen of u extra risico loopt op amyloïdose. De risicofactoren zijn:

 • u bent ouder dan 50 jaar;

 • u hebt een chronische infectie of ontsteking;

 • amyloïdose komt in uw familie voor;

 • u hebt een kwaadaardige beenmergziekte (multipel myeloom) die soms samengaat met amyloïdose.

Symptomen die kunnen wijzen op amyloïdose

Wanneer moet uw arts amyloïdose overwegen?

 • Als u grote hoeveelheden eiwit in uw urine verliest (proteïnurie).

 • Als op uw echocardiogram een stijf of verdikt hart of laagvoltage te zien is.

 • Als u een onregelmatige hartslag (aritmie) hebt, die niet verbetert na de gebruikelijke behandelingen.

 • Als uw hartfalen verergert na het gebruik van een bepaald type medicijn (calciumantagonist).

 • Als uw lever vergroot is (hepatomegalie) zonder dat daarvoor een aanwijsbare oorzaak is (zoals overmatig alcoholgebruik) en uw leverbloedtesten afwijkend zijn.

 • Als u last hebt van gevoelloosheid of pijn in uw vingers (zoals carpaal tunnelsyndroom) of tenen (perifere neuropathie).

 • Als u afwisselend obstipatie en diarree hebt (autonome neuropathie) en daarnaast licht in uw hoofd wordt als u opstaat.

 • Als u snel blauwe plekken krijgt, vooral rond uw ogen (periorbitale purpura).

 • Als u een vergrote tong hebt (macroglossie).

 • Als u zonder aanwijsbare oorzaak klachten hebt aan meerdere organen tegelijk, zoals nieren, hart, zenuwstelsel en maag-darmkanaal.

Andere klachten waarbij uw arts – vooral in combinatie met elkaar – alert moet zijn, zijn gewichtsverlies, vermoeidheid, kortademigheid, duizeligheid, gezwollen enkels en benen, schuimende urine en snel een vol gevoel na het eten.