Behandeling

De huidige basis voor de behandeling is het zogenaamde precursor-product concept. Het idee hierachter is dat de aanwas van amyloïddepositie stopt wanneer de toevoer van de precursoreiwitten stopt. Het is dus van groot belang dat de diagnose accuraat en vroegtijdig wordt gesteld om zo de juiste behandeling zo snel mogelijk te kunnen starten. Het doel van de behandeling van amyloïdose is tweeledig:

  1. symptoombestrijding om de kwaliteit van leven te verhogen en

  2. de depositie van amyloïd te stoppen om de functie van de aangedane organen te verbeteren en de kans op overleven te vergroten.

Van belang is, dat het gaat om een systemische aandoening die een mix van ernstige problemen kan opleveren, die elkaar veelal versterken. Het is de kunst om een acceptabele oplossing te vinden voor alle problemen. Een goede intercollegiale samenwerking is van groot belang, waarbij 1 specialist de zorg coördineert. Vraag bij twijfel altijd de hulp van een expertisecentrum of verwijs de patiënt laagdrempelig door.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Het expertisecentrum Amyloïdose in het UMCG, neem hiervoor contact op met: Dr. H.L.A. Nienhuis, internist-immunoloog, bereikbaar via de polikliniek Interne Geneeskunde: tel 050-3613400.

Het centrum voor AL amyloïdose in UMC Utrecht, neem hiervoor contact op met: Dr. Monique C. Minnema, hematoloog, via 088 7558380 (polikliniek).

Of lees meer op: www.amyloid.nl en op amyloidose-expertise.net