Steun ons

De Stichting Amyloïdose Nederland bestaat uit vrijwilligers en is opgericht voor en door mensen die met amyloïdose te maken hebben. Om ons werk uit te voeren zijn financiële middelen onontbeerlijk.

Doneer direct via deze website

Donateurs en giften

Giften zijn welkom op rekeningnummer NL36RABO0154 0734 31. U kunt er ook voor kiezen om donateur van Amyloïdose Nederland te worden. U kunt ons jaarlijks steunen voor een vast bedrag naar keuze tussen de 30 en 45 euro. Dit doet u door het machtigingsformulier hier in te vullen. Voor subsidieverstrekkers is het belangrijk dat er donateurs zijn die ons steunen. Daarmee kan de stichting aanspraak maken op financiële ondersteuning.

Word donateur

Belastingvoordeel

Door haar vrijwilligersstatus heeft de stichting de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen) en is daardoor vrijgesteld van erfbelasting of schenkingsrecht en kan een donateur onder bepaalde voorwaarden de giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. 

Naast de ANBI-status zijn de belangrijkste voorwaarden: 

  • U schenkt minimaal 5 jaar achter elkaar een vast bedrag
  • Deze periodieke schenking wordt in een schriftelijke overeenkomst tussen schenker en ontvanger vastgelegd. Een modelovereenkomst vindt u op de website van de belastingdienst

Meer informatie over de voorwaarden om giften af te trekken van de belasting: www.belastingdienst.nl/giften

Nalaten

Wilt u iets nalaten aan Amyloïdose Nederland kan op twee manieren: met een legaat of door onze stichting als erfgenaam op te nemen in uw testament. Onze stichting kan als rechtspersoon tot volwaardig erfgenaam benoemd worden. Dan heeft de stichting (samen met uw overige erfgenamen) recht op de gehele nalatenschap.  Als u de stichting niet tot erfgenaam benoemt, maar wel in uw testament bepaalt dat onze stichting recht heeft op een bepaald geldbedrag uit uw nalatenschap (dit specifieke deel in uw testament wordt een legaat genoemd). Onze stichting is dan legataris. Met een legaat bepaalt u dus via uw testament dat u een bepaald bedrag na wilt laten aan de stichting.