Geneesmiddelenonderzoek

In medisch onderzoek wordt geprobeerd methodes te vinden om amyloïdose beter te behandelen. Om nieuwe geneesmiddelen te kunnen ontwikkelen is uitgebreid onderzoek noodzakelijk. Een nieuw geneesmiddel mag namelijk nooit direct op de markt worden gebracht; daar zijn vele jaren van zorgvuldig testen voor nodig.

Testfases

Een geneesmiddel wordt eerst onderzocht in een laboratorium en vervolgens getest op dieren. De stoffen die het beste lijken te werken gaan door naar de volgende fase: het klinisch onderzoek.

Wanneer een geneesmiddel op mensen wordt getest, is er zeker al een jaar of 5 van onderzoek aan voorafgegaan. Het hele proces van laboratoriumonderzoek tot registratie duurt zo’n 10 tot 12 jaar.

Klinisch onderzoek

Het doel van klinisch onderzoek is de werkzaamheid en veiligheid van het geneesmiddel te achterhalen. Het testen van geneesmiddelen op mensen gebeurt in verschillende fases. Dit duurt een zo’n 6 tot 8 jaar.

Fases

 • Onderzoeken of geneesmiddel veilig is
  Proefpersonen zonder de ziekte krijgen een lage dosis van het geneesmiddel om te kijken of zij het goed verdragen. Onderzoekers kunnen zien hoe het lichaam het middel opneemt en weer uitscheidt en wat de juiste dosis is.
 • Onderzoeken of geneesmiddel effect heeft
  Het geneesmiddel wordt uitgeprobeerd op een grotere groep patiënten om behalve de bijwerkingen en juiste dosering ook naar werking te kijken. Is het voldoende effectief om de ziekte te behandelen?
 • Vergelijken met bestaande geneesmiddelen
  De onderzoekers testen het geneesmiddel op een grotere groep patiënten en vergelijken de werking ervan met een bestaand geneesmiddel. Blijkt het middel goed te werken, dan wordt het officieel geregistreerd. Dat betekent dat artsen het geneesmiddel kunnen voorschrijven indien ook de vergoeding in het ziektekostenstelsel geregeld is.
 • Gevolgen op lange termijn onderzoeken
  Ook naar geregistreerde geneesmiddelen wordt nog onderzoek gedaan. Meestal kijken onderzoekers naar bijwerkingen op lange termijn.

Meedoen aan geneesmiddelenonderzoek

Patiënten kan aangeboden worden mee te doen aan studies met nieuwe geneesmiddelen. Het kan gaan om studies met geneesmiddelen die nog beperkt in patiënten zijn gebruikt (fase 1 en 2 studies) tot aan gerandomiseerde studies met loting tussen standaardbehandeling en het nieuwe geneesmiddel (fase 3).

Vrijwillig

Medisch-wetenschappelijk onderzoek zorgt ervoor dat er betere behandelingen ontwikkeld kunnen worden. Doet u mee aan een onderzoek, dan draagt u daaraan bij. Meewerken aan geneesmiddelenonderzoek is nooit verplicht. Tussentijds stoppen – bijvoorbeeld omdat u niet goed op het testmiddel reageert – kan altijd. Het meedoen aan een geneesmiddelenstudie geeft na afloop van de studie geen recht op het verkrijgen van het medicijn buiten de studie om.

Het is belangrijk dat u, voordat je meedoet aan wetenschappelijk onderzoek, de bijbehorende patiënteninformatie goed leest en vragen stelt over zaken die onduidelijk zijn.

Over het onderzoek

Bij sommige studies wordt een nieuw geneesmiddel met een bestaande behandeling vergeleken. Loting bepaalt welke proefpersonen welk middel krijgen en dit kan ook een nep- geneesmiddel zijn (placebo). U weet soms ook niet welk geneesmiddel u krijgt en de onderzoeker weet dat ook niet. Op die manier kunnen resultaten het beste vergeleken worden, dit heet geblindeerd onderzoek.

Meer informatie

Wilt u meer weten over meedoen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek? Lees dan de brochure van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In deze brochure vindt u ook de rechten en plichten die u als proefpersoon hebt. Kijk hier voor meer informatie.

Hieronder staan de verschillende onderzoeken waar u aan kunt deelnemen.