Over ons

Amyloïdose Nederland is opgericht in 2013.

De doelstellingen van de Stichting Amyloidose Nederland zijn onder andere:

 • Het behartigen van de belangen van de patiënten met amyloïdose.
 • Meer bekendheid geven aan deze aandoening door het geven van voorlichting en informatie aan patiënten en professionals.
 • Het stimuleren en mogelijk maken van contacten tussen patiënten onderling maar ook met diens naasten met behulp van de website en het forum.
 • Het organiseren en bijwonen van bijeenkomsten en/of congressen.
 • Het leggen van contacten met de diverse patiëntenverenigingen in andere landen.
 • Het bevorderen en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek.

Amyloïdose Nederland heeft de ANBI status.

Bestuur

Het bestuur van Amyloïdose Nederland bestaat uit:

 • Ric-Paul Hammink
 • Mascha Hammink-van der Mannen
 • Guy Lippens
 • John Rusman
 • Jeroen Smits
 • Ben Woltering

Als u interesse heeft om actief te worden bij Amyloïdose Nederland, dan wordt dat zeer gewaardeerd, neem contact op!

Medische adviesraad

Bij het bestuur van Amyloïdose Nederland bestaat de behoefte aan specifieke medische deskundigen die de stichting adviseren en ondersteunen bij het realiseren van de doelstellingen. Het bestuur wordt daarom bijgestaan door de medische adviesraad, hierdoor wordt van de kwaliteit en inhoud van onze informatie geborgd.

De medische adviesraad van Amyloïdose Nederland wordt gevormd door diverse artsen met verschillende specialismen. De coördinatoren van de centra waar wij mee samenwerken zijn:

 • Mw. Prof. Dr. M.C. Minnema, internist/hematoloog, verbonden aan het UMC, Utrecht.
 • Dhr. Dr. H.L.A. Nienhuis, internist-immunoloog, verbonden aan het UMCG, Groningen.
 • Mw. Dr. M. Michels, Cardioloog, verbonden aan het Erasmus MC, Rotterdam.
 • Dhr. Dr. C. Knackstedt, Cardioloog, verbonden aan het MUMC, Maastricht.