Diagnose & behandeling

De diagnose amyloïdose, wat nu? U heeft de diagnose amyloïdose gekregen. Een ingrijpend bericht, dat grote impact op uw leven heeft. Gevoelens van angst en verwarring kunnen u overspoelen. En u heeft waarschijnlijk tal van vragen. Waar kunt u terecht voor antwoorden en hulp? Hoe ziet uw leven er verder uit en hoe vindt u uw weg?

Grip op amyloïdose

Met de informatie op deze website krijgt u een beeld van amyloïdose en van de verschillende vormen ervan. De website helpt u grip te krijgen op deze sluipende, verborgen ziekte die zoveel uiteenlopende klachten kan geven. En geeft informatie over de onderzoeken die u moet ondergaan en een indruk van wat u in de toekomst kunt verwachten. Ook de mogelijkheden om uw ziekteloop gunstig te beïnvloeden komen aan bod. De website bevat ook informatie over de rol van de verschillende behandelaren en expertise- en behandelcentra, waar alle kennis van de ziekte aanwezig is. 

Algemene informatie

De website geeft algemene informatie en gaat niet in op uw specifieke situatie. De informatie op deze website kan een gesprek met een arts dan ook niet vervangen. Maar de informatie vergroot wel uw begrip van de ziekte en alles eromheen. Zodat u het gesprek met uw arts goed voorbereid kunt aangaan. Deze website is bedoeld voor mensen zoals u met amyloïdose, maar ook voor uw familie en andere betrokkenen. Ook zij hebben vragen en zorgen over de ziekte, wat u te wachten staat en hoe zij het beste kunnen helpen. Ook zorgverleners kunnen de informatie op de website gebruiken.