Expertisecentrum lid van internationaal kennisnetwerk

Nieuws

Het Expertisecentrum voor Amyloïdose  in Groningen heeft zich aangesloten bij het wereldwijde kennisnetwerk Amyloidosis Research Consortium. In dit netwerk werken amyloidose-centra samen aan het (door klinisch onderzoek) ontwikkelen en verbeteren van behandelingen voor alle soorten systemische amyloïdose. Door samen te werken en kennis en onderzoeksgegevens te delen, kan het netwerk zorgen voor een versnelde ontwikkeling van therapieën.

Om lid te mogen worden van het netwerk moet een behandelcentrum voldoen aan een aantal criteria op het gebied van onderzoek en publicatie, het aantal patiënten dat onder behandeling is en een multidisciplinaire aanpak. Naast de 6 centra die het netwerk hebben opgericht, zijn op dit moment 15 centra uit de hele wereld aangesloten.